ห้องสมุดของเล่นศิริราช
Siriraj Toy Library
ประวัติ
   ของเล่นจัดเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพและกระตุ้นพัฒนาการของผู้ป่วยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยข้อมูลสำหรับการใช้ของเล่นเพื่อการบำบัดนั้นมีจำกัด ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสถานที่ที่ตอบสนองการรักษา รศ.พญ.ศรีนวล ชวศิริ หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้นำเสนอโครงการจัดตั้ง "ห้องสมุดของเล่นศิริราช" เพื่อการรักษาขึ้น ในปีพ.ศ. 2549         

การให้บริการของห้องสมุดของเล่นศิริราช
     1. ให้การรักษาฟื้นฟูเด็กพิการโดยใช้ของเล่น
     2. ให้คำปรึกษาและข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับของเล่น
         การเล่นเพื่อพัฒนาการ

     3. ให้บริการเล่นของเล่น และพื้นที่อ่านหนังสือ
     4. ให้บริการยืม - คืน ของเล่น หนังสือ
     5. จัดกิจกรรมโครงการพิเศษและโครงการต่างๆ สำหรับ
         ผู้ป่วยเด็กและเด็กทั่วไป

บุคลากรของห้องสมุดของเล่นศิริราช
     1. นักของเล่นบำบัด

     2. บรรณารักษ์

     3. เจ้าหน้าที่ทั่วไป
 
บริการห้องสมุดอัตโนมัติ
     ให้บริการของเล่นและหนังสือ ประกอบด้วยของเล่นกว่า 400 ชิ้น และหนังสือกว่า 1,300 เล่ม ซึ่งได้รับการทำความสะอาดอย่างเป็นมาตรฐานทุกชิ้น มีบริการ ยืม - คืนทรัพยากรและทำบัตรสมาชิก ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้ตามเวลาที่กำหนด
 
(รายละเอียดการเข้าใช้บริการห้องสมุด บริการยืม-คืน รวมถึงกฏระเบียบต่างๆ
ดูได้ที่หน้า "สืบค้นและบริการห้องสมุด" ค่ะ)กิจกรรมของห้องสมุดของเล่นศิริราช

     นอกจากการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเด็กพิการในโปรแกรมของเล่นบำบัดแล้ว ทางห้องสมุดของเล่นยังมีการจัดกิจกรรมเสริมสำหรับเด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในการบำบัด เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กระตุ้นพัฒนาการ เพิ่มทักษะความสามารถต่างๆ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี งานประดิษฐ์ เกมส์ และการเล่น รวมไปถึงเปิดโอกาสให้เด็กปกติจากภายนอกได้เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างการเข้าสังคมให้กับผู้ป่วยเด็กพิการอีกด้วย

ตัวอย่างกิจกรรมที่จัดโดยห้องสมุดของเล่น
Group therapy


Music therapy

(รายละเอียดและกิจกรรมอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่ "กิจกรรมของสาขา" ค่ะ)


เมนู
ผู้เข้าชม

สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวาน
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
15 คน
9 คน
278 คน
1129 คน
10657 คน

เริ่มเมื่อ 2015-03-10
ติดต่อผู้ดูแล
02-419-9849


Copyright (c) 2006 by Pedrehab siriraj