การให้บริการในปัจจุบัน
The current service


        สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ พ.ศ.2548 มีวิธีสำหรับการบำบัดเด็กที่หลากหลาย โดยใช้สหสาขาวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการบำบัดเด็ก ดังต่อไปนี้
   


แพทย์

กายภาพบำบัดเด็ก

กิจกรรมบำบัดเด็ก
ห้องสมุดของเล่น
ธาราบำบัด
หน่วยฟื้นฟูพัฒนาการทางปากและการดูดกลืน
หน่วยอุปกรณ์พิเศษเพื่อการรักษา
หน่วยฟื้นฟูเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความพิการ
หน่วยฟื้นฟูเด็กพิการที่มีปัญหาทางสายตา


เวลาออกตรวจของแพทย์ : หน่วยตรวจโรคเวชศาสตร์ฟื้นฟู
                จันทร์        09.00 - 12.00 น    ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น1    
รศ.พญ.ศรีนวล  ชวศิริ
       อ.พญ.รัชริน  คงคะสุวรรณ
                พฤหัสบดี    09.00 - 12.00 น      ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น1    
        ผศ.พญ.ธีรดา  พลอยเพชร 
    
      โทรนัดหมาย 02-4197504 ต่อ 0 

     

แนะนำหน่วยงาน

1. กายภาพบำบัด
2. กิจกรรมบำบัด
3. พยาบาล


4. ห้องสมุดของเล่น 5. ธาราบำบัด
เมนู
ผู้เข้าชม

สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวาน
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
12 คน
9 คน
275 คน
1126 คน
10654 คน

เริ่มเมื่อ 2015-03-10
ติดต่อผู้ดูแล
02-419-9849


Copyright (c) 2006 by Pedrehab siriraj