กายภาพบำบัดเด็ก
Pediatric Physical Therapy

          กายภาพบำบัดเด็ก เป็นวิชาชีพเฉพาะ มีหน้าที่ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูเด็กที่มีพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือล่าช้า เพื่อให้เด็กมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสภาวะร่างกาย จุดมุ่งหมายสำคัญของกายภาพบำบัดนั้นคือ การทำให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

               นักกายภาพบำบัดเด็กมีหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยผ่านทางการตรวจร่างกายด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด พร้อมทั้งหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม ช่วยให้เด็กและครอบครัวนั้นมีศักยภาพสูงสุดในการดำรงชีวิตอย่างอิสระในสังคม โดยใช้เทคนิควิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งมีทั้งการกระตุ้นพัฒนาการ การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังและความทนทานของกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เสริมสร้างการเรียนรู้ และความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่เด็ก

กายภาพบำบัดเด็กแบ่งได้เป็น

  • กายภาพบำบัดเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
  • กายภาพบำบัดทางระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดทางระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
  • กายภาพบำบัดในเด็กที่มีความพิการตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง

วิธีทางกายภาพบำบัด

  • กระตุ้นพัฒนาการ
  • การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด
  • การออกกำลังกายเพื่อการรักษา
  • การดูแลระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
  • ธาราบำบัดเมนู
ผู้เข้าชม

สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวาน
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
13 คน
9 คน
276 คน
1127 คน
10655 คน

เริ่มเมื่อ 2015-03-10
ติดต่อผู้ดูแล
02-419-9849


Copyright (c) 2006 by Pedrehab siriraj