กิจกรรมบำบัดเด็ก
Pediatric Occupational Therapy     กิจกรรมบำบัดเด็ก เป็นวิชาชีพที่มีบทบาทในการส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งการทำกิจวัตรประจำวัน การเรียน การเล่น การมีส่วนร่วมทางสังคม โดยใช้กิจกรรมที่ผ่านการวิเคราะห์ และเทคนิควิธีการทางกิจกรรมบำบัดในการฟื้นฟู โดยเด็กที่มารับบริการจะมีดังนี้
  • เด็กที่มีปัญหาระบบประสาทและพัฒนาการ
  • เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการดูดกลืนและรับประทานอาหาร
  • เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม
  • เด็กที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อ


วิธีการทางกิจกรรมบำบัด
1. กระตุ้นพัฒนาการในระยะแรกเริ่ม
2. ฝึกทักษะการใช้มือ
3. กระตุ้นประสาทสัมผัส
4. แนะนำ และประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วย อุปกรณ์เสริม
5. กระตุ้นพัฒนาการดูดกลืน
6. การฝึกการรับรู้ เรียนรู้
7. สอนทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันติดต่อกิจกรรมบำบัดเด็ก 02-419-7516 ต่อ 207เมนู
ผู้เข้าชม

สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวาน
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5 คน
9 คน
268 คน
1119 คน
10647 คน

เริ่มเมื่อ 2015-03-10
ติดต่อผู้ดูแล
02-419-9849


Copyright (c) 2006 by Pedrehab siriraj