หน่วยงานพยาบาลและงานธุรการ
Nurse and Official


           ในปีพ.ศ.2547 ขณะยังไม่มีสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก โครงการฟื้นฟูด้านการดูดกลืนได้จัดตั้งขึ้น และเพื่อให้การรักษาได้ประสิทธิภาพ ในเวลานั้นจึงต้องมีพยาบาลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์มาร่วมช่วยดูแลผู้ป่วยเด็ก ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กขึ้น จึงได้ขออนุมัติตำแหน่งพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยให้ได้รับบริการที่เหมาะสม เป็นระบบ คัดกรอง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ โดยบุคลากรส่วนพยาบาลและธุรการนั้น ประกอบด้วย
  • พยาบาลวิชาชีพ           1   ตำแหน่ง
  • ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล     1   ตำแหน่ง
  • ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด 1   ตำแหน่ง
  • พนักงานทั่วไป             1   ตำแหน่ง


การให้บริการของฝ่ายงานพยาบาลและธุรการ

  1. ด้านการบริการผู้ป่วยเด็ก ทำการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการบำบัด สังเกตอาการผิดปกติ ส่งต่อแก้ไขภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ด้านการศึกษา ร่วมดูแลการเรียนการสอน การศึกษาดูงานของบุคลากรต่างๆ


เมนู
ผู้เข้าชม

สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวาน
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
22 คน
9 คน
285 คน
1136 คน
10664 คน

เริ่มเมื่อ 2015-03-10
ติดต่อผู้ดูแล
02-419-9849


Copyright (c) 2006 by Pedrehab siriraj